Центърът за иновации, научно-изследователски и приложни дейности (ЦИНИПД) към „Асоциация на младите учени“ е креативно пространство за млади таланти, които търсят подкрепа за разработване на своите иновативни идеи. Асоциацията среща ентусиастите с други организации, институции и бизнеси и заинтересовани страни с цел обмяна на опит, споделяне на добри практики за реализиране на успешен продукт/услуга/проект.

pexels-3184162

Защо ЦИНИПД?

smart-4168483_1920

Ние предлагаме достъп до висококачествени съвременни технологии за изследване и създаване на интелектуални продукти в различни сфери. Чрез богатия ни проектен опит, функционираща партньорска мрежа и изградените административен, оперативен и финансов капацитет – екипът на Асоциацията цели да насърчи разпространението на знания, наука и висококачествени нови знания сред студентската и научна общности.

ЦИНИПД събира на едно място изследователи, специалисти и таланти, които споделят общ път в развитието на собствените си идеи и мечти. 

Оперативното звено на Центъра е Стратегически Изследователски Съвет (СИС), който съчетава в себе си повече от 15 направления и ресори от различни сфери на научно-изследователски специалности. СИС цели да интегрира всички пълноправни членове на Асоциацията и те да бъдат субект на политики.

Центърът се намира в сградата на Национален студентски дом, гр. София, пл. Народно събрание №10, ет. 4, каб. 406.

Scroll to Top