Асоциация на
младите учени

Нестопанска организация за научно-изследователска дейност, която спомага на
младите таланти да развиват своите иновативни, научно-изследователски и
приложни идеи. Нашата цел е да бъдем Ваш доверен партньор в света на
модерните технологии и бизнеса.

Наши партньори
goals

Мисия

Мисията ни е да помагаме на младите ентусиасти, предоставяйки им научна среда, в която те да могат да развиват и обогатяват своите идеи. Мозъчният тръст събира на едно място изследователи, специалисти и таланти, които споделят общ път в развитието на собствените си идеи до създаването на успешен продукт.

Нашият опит

Повече от 15 години опит в света на новите технологии, научно-развойната дейност и предприемаческата дейност. Нашите експерти ще Ви помогнат да превърнете своята идея в готов продукт.

Научна среда

Креативна научна среда подпомогната с мозъчен тръст

Експертиза

Експертиза в различни направления на научната сфера.

Утвърдени резултати

Доказани резултати в подпомагането на научни разработки и стартиращи бизнес идеи

Екип от специалисти

Екип от млади експерти с богат опит в създаването и управлението на проекти и бизнеси

Управителен съвет

д-р Вадим Рошманов

Председател на УС

доц. д-р инж. Иван Станков

зам. Председател на УС,
ресор Иновации, технологии и образование

д-р Михаела Иванова

зам. Председател на УС
ресор Икономика и управление

д-р Сибел Азиз

зам. Председател на УС
ресор Биологически науки

Пламена Петкова

зам. Председател на УС
ресор Иновации за устойчиво селско стопанство

Ивелина Петкова

ресор Проектен мениджмънт

Scroll to Top