За нас

Мисия

Съвременният свят изисква нов вид сътрудничество за достигане на научни открития, свеждайки до минимум рисковете, които могат възникнат от тяхното осъществяване.

Нашата мисия е да се превърнем в национална платформа (Мозъчен тръст) на обединените млади учени. Затова заложихме в дългосрочната ни стратегия темите свързани с развиване на умения, компетенции и политики, които целят да оказват помощ, както на студентите и младите научни работници, така и на приеманите държавни стратегии, политики и закони.

Положихме усилия за изграждане на стратегическо звено (Стратегически Изследователски Съвет) към Асоциацията на младите учени, което е балансирано съчетание от специалисти, изследователи, таланти и предприемачи. Основната цел на това стратегическо звено е да подпомага пътя от развитието на идеите/иновациите до трансфера им в реалния бизнес.

Екип

д-р Вадим Рошманов

Председател на УС

доц. д-р инж. Иван Станков

зам. Председател на УС,

ресор Иновации, технологии и образование

д-р Михаела Иванова

зам. Председател на УС,

ресор Икономика и управление

д-р Еньо Савов

зам. Председател на УС,

ресор Международни отношения

д-р Ралица Иванова

зам. Председател на УС,

ресор Хуманитарни и социални науки

Scroll to Top