Новини

Гласът на младите изследователи

Уважаеми приятели на Асоциация на младите учени, Използваме възможността да споделим с Вас Финален доклад, който изготвихме с екипа на организацията в рамките на изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“- 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран по програма Еразъм +. Докладът е  резултат от проведени …

Гласът на младите изследователи Прочети повече »

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) …

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Прочети повече »

Scroll to Top