Новини

Асоциацията на младите учени обедини МОН, бизнес и администрация за общи цели

Предишна Следваща Нуждата от развитие и инвестиции на човешкия капитал се оказа пресечната точка на Министерството на образованието и науката, родния бизнес и неправителствения сектор. Тя се превърна в основен фокус по време на конференцията за моделите на взаимодействие между …

Асоциацията на младите учени обедини МОН, бизнес и администрация за общи цели Прочети повече »

Асоциацията на младите учени разкрива резултатите от Доклада свързан сключов преход в екосистемата на научните изследвания

Асоциацията на младите учени в партньорство с МОН представят доклад от дейност, фокусиран върху проведеното проучване за прехода от първи етап „етап на възстановяване (2017-2022)“ към втори етап „етап на ускорено развитие (2023-2026)“ заложени в Стратегията за развитие на научните …

Асоциацията на младите учени разкрива резултатите от Доклада свързан сключов преход в екосистемата на научните изследвания Прочети повече »

Политика за работа с деца

  Долуописаните стандарти отговарят на стандартите за защита на децата отвсички форми на насилие и експлоатация, приети в Конвенцията на ООН за правата надецата, и се отнасят към това, че нашите програми, партньори и персонал не излагатсъщите на риск от …

Политика за работа с деца Прочети повече »

Анализ на общинските механизми за насърчаване на младите учени и иновациите

През месеците Юли и Август 2023 г., Сдружението „Асоциация на младите учени“ отправи запитване до 12 общини в България, с цел получаване на информация относно местните политики и инициативи, свързани с насърчаването на учените(включително младите учени), научните изследвания, научните събития, …

Анализ на общинските механизми за насърчаване на младите учени и иновациите Прочети повече »

Анализ показва необходимостта от Заздравяване на връзките между администрация, университети и бизнес в името на науката и развитието

Сдружение „Асоциация на младите учени“ в партньорство с Министерството на образованието и науката представят „Анализ на стратегията за научни изследвания и оперативния план за изпълнението на първия етап 2017-2022: Научете повече за ключовите фактори, които допринасят за успеха на изследователската …

Анализ показва необходимостта от Заздравяване на връзките между администрация, университети и бизнес в името на науката и развитието Прочети повече »

Информационен ден за Магистърска програма по „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“ в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ кани своите кандидат-студенти на информационен ден, в хибриден формат, относно Магистърска програма „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“. Основен говорител ще бъде проф. Д. Георгиева – директор на магистърската програма. Гости на представянето ще бъдат: Международни гости …

Информационен ден за Магистърска програма по „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“ в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Прочети повече »

Гласът на младите изследователи

Уважаеми приятели на Асоциация на младите учени, Използваме възможността да споделим с Вас Финален доклад, който изготвихме с екипа на организацията в рамките на изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“- 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран по програма Еразъм +. Докладът е  резултат от проведени …

Гласът на младите изследователи Прочети повече »

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На 25.08.2022 г. Сдружение „Асоциация на младите учени“ сключи с дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0146-C01 за проект „Изследване на моделите на взаимодействие между „администрация – университет (образование и наука) …

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Прочети повече »

Scroll to Top