Финален доклад по проект  „Инкубатори за Иновативни Предприятия“  представи Партньорския консорциум между Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“(АМОР), Фонд на Фондовете и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

След месеци на усърдна работа и тясно сътрудничество екипът на проекта „Инкубатори за Иновативни Предприятия“ сподели постигнатите резултати. Благодарение на активното участие на младежи от различни градове в България и ценната експертиза на всички партньори по проекта се създаде платформа за свързване и сътрудничество между младите иноватори и предприемачи, която дава възможност на младите хора да развият и финансират своите идеи и умения.

Екипът ще продължи да работи в тясно сътрудничество с университетите в България за създаването на акселераторски програми, които да осигуряват менторство и подкрепа на младежи с иновативни идеи и желание за собствен бизнес.

Снимка източник: „Асоциация на младите учени“ /АМУ/

Scroll to Top