Членство

Стъпки за членство:

1. Свалете устава и молбата на Сдружение "АМУ" и се запознайте с тях.

2. Попълнете и сканирайте молбата.

3. Изпратете молбата, актуална автобиография, мотивационно писмо и копие на последно придобита диплома на: office@thinktank-bg.eu

4. Очаквайте обратна връзка от наша страна.

В Сдружението се членува доброволно, без ограничения по отношение нанационалност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия. Да бъдеш част от неправителствена организация е една прекрасна и различна възможност. Не я пропускайте!

Свържете се с нас

Scroll to Top