Информационен ден за Магистърска програма по „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“ в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ кани своите кандидат-студенти на информационен ден, в хибриден формат, относно Магистърска програма „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“.

Основен говорител ще бъде проф. Д. Георгиева – директор на магистърската програма.

Гости на представянето ще бъдат:

 • проф М. Мурджева – ректор на МУ-Пловдив
 • проф А. Белчева – зам-ректор на МУ-Пловдив
 • проф. Ив. Иванов – зам-ректор и ръководител на катедра по Педиатрия и медицинска генетика
 • проф. Д. Вичева – зам-ректор на МУ-Пловдив
 • проф. П. Атанасова – ръководител на клиника по неврология в УМБАЛ „Св. Георги“
 • проф. Ю. Анастасов
 • други преподаватели в програмата

Международни гости ще бъдат:

 • Prof. Scott Yaruss – Michgan State University (MSU)
 • Prof. Jeff Searl – Michgan State University (MSU)
 • Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA – член на националния съвет за академични програми по комуникативни науки и нарушения. Д-р Спрей е един от международните оценители на новата магистърска програма.

Място на форума ще бъде Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив (Пловдив, бул В. Априлов 15А, зала 9, трети етаж).

Час: 10.15 – 12.15ч.

Поканени са всички дипломирани професионалисти с висше образование:

 • лекари
 • логопеди
 • стоматолози
 • физиотерапевти
 • медицински сестри
 • педагози
 • психолози
 • специалисти от професионално направление „Здравни науки и Обществено здраве“ и „Социални дейности“, за чието професионално развитие участието в подобна магистърска програма би повишило професионалните им компетенциите в областта на езиковата и говорна патология, нейната диагностика и терапия.

Линк за онлайн връзка през Zoom:

За повече информация, моля на следния линк, посетете кандидат-студентския справочник на МУ-Пловдив, където програмата е анонсирана.

Scroll to Top