Гласът на младите изследователи

Уважаеми приятели на Асоциация на младите учени,

Използваме възможността да споделим с Вас Финален доклад, който изготвихме с екипа на организацията в рамките на изпълнението на проект „Гласът на младите изследователи“- 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063, финансиран по програма Еразъм +.

Докладът е  резултат от проведени срещи с над 200 млади учени и изследователи от цялата страна от различни сфери на научно-изследователското пространство. Базира се на обратна връзка от всички тях и от други заинтересовани страни, които се присъединиха по време на изпълнение на дейностите по проекта(администрация, бизнес, граждански сектор и т.н.).

Благодарим за подкрепата!

Scroll to Top